Search
EBN is Cool Enterprise Solutions DotNetNuke Store DotNetNuke Community Learning Resources Learning Resources

Welkom bij EBN Certification

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen.

Normen

EBN Certification toetst en certificeert organisaties tegen de volgende normen:

ISO 14001
Internationale norm voor Milieumanagement.

ISO 9001:2008
Nieuwe Internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

VCA*
Veiligheids Checklist Aannemers.

VCA**
Veiligheids Checklist Aannemers voor hoofdaannemers.

BTR 2004/04
Branchegerichte Toelichting Railinfra (BTR); norm voor veilig werken op of nabij het spoor

TAPA TSR
Minimumnormen voor veiligheid van de bevoorradingsketen van uw organisatie

KBvG norm voor kwaliteit
Kwalitatieve standaard voor gerechtsdeurwaarders, welke is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering en vakbekwaamheid

VCO
Veiligheids Checklist Opdrachtgevers

VCA Petrochemie
Veiligheids Checklist Aannemers in de Petrochemie.

VCU
Veiligheids Checklist Uitzendbureaus.

OHSAS 18001
Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid.

MVO De MVO Wijzer© (gebaseerd op ISO 26000)
Norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Certificatieregeling Personeelsstellen
Norm voor het beschikbaar stellen van Gekwalificeerd personeel bij het werken aan of nabij de railinfrastructuur.

Certificatieregeling Werkplekbeveiliging
Norm voor het elimineren van de risico’s van aanrijdgevaar en elektrocutie gevaar en het bevorderen van een veilige treinenloop.

 

Gecertificeerd

Tegelzetbedrijf Zwarthoed (Kirry) B.V.
VCA*, versie 2008/5.1 (hercertificatie)
Uniek Graszodenkwekerij
ISO 9001:2008 (zonder accreditatie)
Van der Molen Beveiligingstechniek
VCA* versie 2008/5.1 (hercertificatie)
Bouwbedrijf Barten B.V.
VCA** versie 2008/5.1 en ISO 9001:2008 (hercertificatie)
De Vries Railinfra B.V.
VCA* versie 2008/5.1 en BTR, versie 2004/04
B. & O. Projectafbouw B.V.
VCA* versie 2008/5.1 (hercertificatie) en ISO 9001:2008

Geschorst / Ingetrokken

HKW Engineering B.V.
VCA* versie 2088/5.14 en ISO 9001:2008
Repcon B.V.
VCA**, versie 2008/5.1
T.F.C. Rail Services B.V.
ISO 9001:2008 en Certificatieregeling Personeelsteller
Quattro Contraction UAB
VCU, versie 2011/05 en VCA*, versie 2008/5.1
BHV Expo Groep B.V. / BVBA
VCA** versie 2008/5.1 en ISO 9011:2008
Aannemingsbedrijf 't Gilde B.V.
VCA**, versie 2008/5.1 en ISO 9001:2008