Search
  |  Inloggen
EBN is CoolEnterprise Solutions DotNetNuke StoreDotNetNuke Community Learning ResourcesLearning Resources

Welkom bij EBN Certification

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen.

Normen

ISO 14001
Internationale norm voor Milieumanagement.

ISO 9001:2008
Nieuwe Internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

VCA*
Veiligheids Checklist Aannemers.

VCA**
Veiligheids Checklist Aannemers voor hoofdaannemers.

BTR 2004/04
Branchegerichte Toelichting Railinfra (BTR); norm voor veilig werken op of nabij het spoor

Keurmerk Nederlandse Veiligheidsbranche
Met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche kan een beveiligingsbedrijf laten zien dat hij die professionele partner is die de opdrachtgevers een stap verder kan brengen bij het oplossen van zijn veiligheidsvraagstukken.

KBvG norm voor kwaliteit
Kwalitatieve standaard voor gerechtsdeurwaarders, welke is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering en vakbekwaamheid Veiligheids Checklist Opdrachtgevers.
           

VCA Petrochemie
Veiligheids Checklist Aannemers in de Petrochemie.

VCU
Veiligheids Checklist Uitzendbureaus.

OHSAS 18001
Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid.

MVO De MVO Wijzer© (gebaseerd op ISO 26000)
Norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Certificatieregeling Personeelsstellen
Norm voor het beschikbaar stellen van Gekwalificeerd personeel bij het werken aan of nabij de railinfrastructuur.

Certificatieregeling Werkplekbeveiliging
Norm voor het elimineren van de risico’s van aanrijdgevaar en elektrocutie gevaar en het bevorderen van een veilige treinenloop.

 

Gecertificeerd

Wegenbouw J.H. Willems B.V.
VCA* versie 2008/5.1 (hercertificatie - overname)
C & C Cable & Communication B.V.
VCA*, versie 2008/5.1, ISO 9001:2008 en BTR 2004/04
DSS-de Swart Services B.V.
VCA**, versie 2008/5.1 ISO 9001:2008 en ISO 14004:2004(hercertificatie)
Schep Holding B.V
VCA**, versie 2008/5.1

Geschorst / Ingetrokken

Voegbedrijf E. Sanders
VCA*, versie 2008/5.1
Five Safety B.V.
VCA**, versie 2008/5.1
Brinkbouw B.V.
VCA*, versie 2008/5.1
Gevelplan B.V.
VCA**, versie 2008/5.1
CombiRail B.V.
ISO 9001:2008 en Erkenningsregeling personeelssteller
Groenland B.V.
VCU versie 2011/05
L.M.C. Groep
VCA**, versie 2008/5.1 VCU 2011/05 en ISO 9001:2008