Search
  |  Inloggen
EBN is Cool Enterprise Solutions DotNetNuke Store DotNetNuke Community Learning Resources Learning Resources

Welkom bij EBN Certification

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen.

Normen

EBN Certification toetst en certificeert organisaties tegen de volgende normen:

ISO 14001
Internationale norm voor Milieumanagement.

ISO 9001:2008
Nieuwe Internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

VCA*
Veiligheids Checklist Aannemers.

VCA**
Veiligheids Checklist Aannemers voor hoofdaannemers.

BTR 2004/04
Branchegerichte Toelichting Railinfra (BTR); norm voor veilig werken op of nabij het spoor

TAPA TSR
Minimumnormen voor veiligheid van de bevoorradingsketen van uw organisatie

KBvG norm voor kwaliteit
Kwalitatieve standaard voor gerechtsdeurwaarders, welke is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering en vakbekwaamheid

VCO
Veiligheids Checklist Opdrachtgevers

VCA Petrochemie
Veiligheids Checklist Aannemers in de Petrochemie.

VCU
Veiligheids Checklist Uitzendbureaus.

OHSAS 18001
Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid.

MVO De MVO Wijzer© (gebaseerd op ISO 26000)
Norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Certificatieregeling Personeelsstellen
Norm voor het beschikbaar stellen van Gekwalificeerd personeel bij het werken aan of nabij de railinfrastructuur.

Certificatieregeling Werkplekbeveiliging
Norm voor het elimineren van de risico’s van aanrijdgevaar en elektrocutie gevaar en het bevorderen van een veilige treinenloop.

 

Gecertificeerd

Certus Port Automation B.V.
ISO 9001:2008 (buiten accreditatie)
J.M.R. van der Meer Holding B.V.
VCA* 2008/5.1 (hercertificatie - bouwactiviteiten)
J.M.R. van der Meer Holding B.V.
VCA* 2008/5.1 (hercertificatie - havenactiviteiten)
A.A. Snijders en Zonen V.O.F.
VCA** 2008/5.1, ISO 9001:2008
Topsystemen B.V.
VCA*, versie 2008/5.1 (hercertificatie)
Kuiper VGO B.V.
VCA*, versie 2008/5.1

Geschorst / Ingetrokken

Efil-Kck
VCA*, versie 2008/5.1
Service AZ Work B.V.
VCA*, versie 2008/5.1
Aannemersbedrijf Maas B.V.
VCA** versie 2008/5.1, BTR versie 2004/04, ISO 9001:2008
Job 2 start B.V.
VCA*, versie 2008/5.1
Raveco B.V.
ISO 9001:2008 VCA* , BTR en Erkenningsregeling Werkplekbeveiliging