Search
  |  Inloggen
EBN is Cool Enterprise Solutions DotNetNuke Store DotNetNuke Community Learning Resources Learning Resources

Welkom bij EBN Certification

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen.

Normen

EBN Certification toetst en certificeert organisaties tegen de volgende normen:

ISO 14001
Internationale norm voor Milieumanagement.

ISO 9001:2008
Nieuwe Internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

VCA*
Veiligheids Checklist Aannemers.

VCA**
Veiligheids Checklist Aannemers voor hoofdaannemers.

BTR 2004/04
Branchegerichte Toelichting Railinfra (BTR); norm voor veilig werken op of nabij het spoor

TAPA TSR
Minimumnormen voor veiligheid van de bevoorradingsketen van uw organisatie

KBvG norm voor kwaliteit
Kwalitatieve standaard voor gerechtsdeurwaarders, welke is gericht op het hanteren van een goede bedrijfsvoering en vakbekwaamheid

VCO
Veiligheids Checklist Opdrachtgevers

VCA Petrochemie
Veiligheids Checklist Aannemers in de Petrochemie.

VCU
Veiligheids Checklist Uitzendbureaus.

OHSAS 18001
Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid.

MVO De MVO Wijzer© (gebaseerd op ISO 26000)
Norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Certificatieregeling Personeelsstellen
Norm voor het beschikbaar stellen van Gekwalificeerd personeel bij het werken aan of nabij de railinfrastructuur.

Certificatieregeling Werkplekbeveiliging
Norm voor het elimineren van de risico’s van aanrijdgevaar en elektrocutie gevaar en het bevorderen van een veilige treinenloop.

 

Gecertificeerd

Martin Siebelink Grond en Loonwerk
VCA* versie 2008/5.1(hercertificatie)
Den Boer Groenprojecten
VCA* versie 2008/5.1(hercertificatie), De MVO Wijzer
CombiRail B.V.
ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller versie 3.5 (hercertificatie)
Spaarnelanden N.V.
VCA** versie 2008/5.1
VeSpoRail
ISO 9001:2008, Certificatieregeling Personeelsteller (hercertificatie)
Netwerk Management Services B.V.
VCA** 2008/5.1 (hercertificatie)
De Pooter BVBA
ISO 9001:2008, VCA* 2008/5.1
Witkamp Dienstverleners B.V.
ISO 9001:2008, VCA* 2008/5.1 (hercertificatie)
ENVO Groep B.V.
ISO 9001:2008, VCA** 2008/5.1

Geschorst / Ingetrokken

Aannemersbedrijf Maas B.V.
VCA** versie 2008/5.1, BTR versie 2004/04, ISO 9001:2008
Job 2 start B.V.
VCA*, versie 2008/5.1
Raveco B.V.
ISO 9001:2008 VCA* , BTR en Erkenningsregeling Werkplekbeveiliging
Semisul Lda ( Sines Portugal)
VCA*, versie 2008/5.1 :EBN.VCA.924-1 en ISO EBN.ISO.QMS.924I-1
Berdan Services B.V.
VCA* versie 2008/5.1