ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement en de meest succesvolle milieustandaard ter wereld.

ISO 14001

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement en de meest succesvolle milieustandaard ter wereld.

ISO 14001 specificeert de eisen voor een milieu- managementsysteem (EMS, environmental management system). Deze eisen zijn gericht op het verminderen of controleren van het risico dat een bedrijf bijdraagt aan het milieu. Hierbij wordt uitgegaan van procesbenadering, ofwel continue verbetering.

ISO 14001 is als het ware een verdieping van ISO 9001 op het specifieke onderwerp milieumanagement.

Met de implementatie van ISO 9001 leert een organisatie in processen te denken en procedures te borgen. Andere verdiepende procesgerichte normen zijn daarna relatief eenvoudig te implementeren op basis van bestaande processen.

ISO 14001:2015

Vanuit de internationale organisatie ISO worden normen periodiek geëvalueerd. Daarbij worden doorgaans aanpassingen doorgevoerd van verduidelijking tot herziening van de norm. Na aanpassing is de oude versie nog 3 jaar geldig. Wel kan vanaf de invoering worden overgestapt en volgens de nieuwe normversie worden gecertificeerd.
Op 15 september 2015 is de opvolger van ISO 14001:2004 gepubliceerd. In dit geval zijn de wijzigingen relatief groot.

Na 15 september 2018 zijn certificaten op basis van de 2004 versie niet meer geldig. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, moeten corresponderen met het einde van de 3-jaars overgangstermijn.

Opsommend zijn er de volgende mogelijkheden:
Vanaf 15 september 2015 is certificeren volgens ISO 14001:2015 mogelijk;
Vanaf 15 september 2015 tot 1 maart 2017 is certificeren mogelijk volgens ISO 14001:2004 of ISO 14001:2015;
Vanaf 1 maart 2017 zijn nieuwe en her-certificeringen alleen mogelijk volgens ISO 14001:2015;
Vanaf 15 september 2018 zijn alle lopende en nieuwe certificeringen enkel mogelijk volgens ISO 14001:2015

Lees meer over de ontwikkelingen rondom ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Offerte aanvragen

Wij staan altijd voor u klaar

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
ONZE MENsen