Op deze pagina geven we een antwoord op veelgestelde vragen. Staat u vraag er niet bij? Wij beantwoorden deze uiteraard graag!

VRAAG: Wie is EBN Certification?

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in de markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen. Bij EBN hebben we veel respect voor bedrijven die streven naar optimale kwaliteit, veiligheid of milieuvriendelijkheid. Zij geven ons de inspiratie en energie om net dat stapje extra te zetten.  Lees meer…

VRAAG: Wat is certificatie?

Certificatie houdt in dat een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling (EBN Certification) een organisatie toetst en daarmee bepaalt of deze organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Met behulp van een certificaat tegen één van deze vastgestelde normen kunt u aan uw opdrachtgever aantonen dat uw organisatie aan deze eisen voldoet en dat u bijv. veilig werkt of kwalitatief werkt.

VRAAG: Wat is accreditatie?

In theorie zou iedere organisatie een certificerende instelling kunnen zijn.  Om echter te kunnen vertrouwen op de deskundigheid maar ook onafhankelijk van de certificerende organisatie is er sprake van accreditatie er zijn er geaccrediteerde certificerende instellingen. Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Op basis van een accreditatie zou u er blindelings op moeten kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten van die instelling orde is. Voor certificerende instellingen is in Nederland de Raad voor Accreditatie  de gezaghebbende organisatie. De Raad voor Accreditatie toets EBN Certification jaarlijks en in deze toetsingen ondergaan wij (net als u) ook iedere keer audits op kantoor en bijwoningen tijdens onze eigen audits en worden onze procedures, documenten, werkwijzen en medewerkers tegen het licht gehouden. De accreditatie van EBN Certification is te raadplagen op de site van de Raad voor Accreditatie.

VRAAG: Hoe snel kan ik bij jullie terecht?

Flexibel en oplossingsgericht zijn één van onze kernwaarden. Als het even kan spelen we in op specifieke situaties, omstandigheden en vragen. Altijd met plezier op zoek naar de beste oplossing voor uw situatie. Vaak betekend dit dat u zeer snel bij ons terecht kunt, op sommige momenten zelfs dezelfde of de volgende dag. In veel gevallen wordt door onze klanten een gewenste datum voor een periode over 3 tot 6 weken door onze klanten gewenst. Waar u wel rekening mee dient te houden is dat er voor elke certificering een implementatietermijn van drie maanden geldt, zodat wij gegevens hebben om te kunnen toetsen.

VRAAG: Hoe ziet een certificatietraject eruit?

Het certificeringstraject bestaat grofweg uit vijf stappen:

  1. Offerte: Op basis van uw wensen en in lijn met de geldende richtlijnen wordt voor u een offerte opgesteld. Na controle ontvangt u de definitieve offerte.
  2. Inplannen: Na akkoord met de offerte, gaat het inplannen van de audit van start. We stellen alles in werking om zoveel mogelijk aan uw voorkeuren te voldoen.
  3. Audit: Bij de eerste audit maakt onze auditor kennis met uw bedrijf. In deze audit wordt eerst alle documentatie gecontroleerd en daaropvolgend de implementatie van alle eisen.
  4. Rapportage en controle: Na het auditonderzoek wordt door uw auditor een auditrapportage opgesteld. U ontvangt direct na het opstellen van het rapport een afschrift van het rapport.
  5. Certificaat! Na positieve beslissing wordt het certificaat en het definitieve rapport aan u toegestuurd.

Na het doorlopen van deze vijf stappen is er nog sprake is van het onderhoudstraject en her-certificatie. Lees meer…

VRAAG: Kan ik ook tussentijds naar jullie overstappen?

Jazeker, en dit kan zeer eenvoudig! We hebben de mogelijkheid om vrijwel altijd zonder extra kosten en extra audit per ommegaande het huidige certificaat over te nemen en voor te zetten. Benieuwd? Klik hier voor informatie over eenvoudig overstappen.

VRAAG: Ik hoor steeds meer over een nieuwe VCA-norm, klopt dit?

Ja dit klopt! Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. U kunt de checklist aanschaffen via de beheerder van SSVV (beheerder van het VCA-schema).

De VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

VRAAG: Wat wordt er concreet anders in de nieuwe VCA 2017/6.0?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, zijn het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
De positie van de zzp’er is binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5.  VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

 

VRAAG: Moet ik wat doen met de nieuwe VCA 2017 /6.0?

 

 

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. De volgende overgangsregeling is van kracht:

› Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie (2 oktober 2021) moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

› Vanaf drie maanden na publicatie (2 juli 2018) moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.

› Tot drie maanden na publicatie (2 juli 2018) kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie (2 oktober 2018) plaatsvindt.

› Voor buitenlandcertificaten 1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden (2 oktober 2019) na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

Wij staan graag voor u klaar


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
Onze mensen