De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven tot CO₂-bewust handelen.

CO2-Prestatieladder versie 3.0

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Een hogere trede op de ladder levert (fictief) voordeel op in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven

De CO2-Prestatielader is een CO₂-managementsysteem gericht op processen die nodig zijn om een continue verbetering te realiseren. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

De ladder in het kort uitgelegd

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voordeel bij gunning

De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. 

Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een –fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is na te lezen in de brochure “Hoe werkt de CO2-Prestatieladder” , certificeren t/m niveau 3, certificeren niveau 4 en 5, of op www.skao.nl of uiteraard middels contact van één van ons.

Offerte aanvragen

Wij staan altijd voor u klaar

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
ONZE MENsen