Het logo van EBN is met zorg gekozen en staat symbool voor het belang dat wij hechten aan kwalitatief hoogwaardige, eerlijke en betrokken dienstverlening.

In het logo is het profiel van Pallas Athene (ook Athena of Athene) te zien. Zij is een godin uit de Griekse mythologie; de dochter van de oppergod Zeus. Door de gewone Grieken uit de oudheid gezien als één van de belangrijkste goden.

Een aantal bekende eigenschappen en krachten die zijn toegeschreven aan de godin Athene, zijn terug te vinden in het logo en komen overeen met de waarden en identiteit van EBN Certification: wijsheid, recht(vaardigheid) en moed.

Wijsheid en kennis

Persoonlijke aandacht en betrokkenheid is voor ons een belangrijk deel van het werk. Dat leer je niet uit boeken maar komt vanuit een wijsheid gebaseerd op sociale aanleg en ervaring.

Waar wel hard voor is gestudeerd, is natuurlijk onze kennis van normen, richtlijnen, regels en wetten. Die kennis onderhouden wij nauwlettend en wordt continu uitgebreid.

Kennis en wijsheid werd voor de oude Grieken beschermd en ondersteund door Athene. Volgens de meest bekende mythische vertelling van haar geboorte, is Pallas Athene voortgekomen uit het voorhoofd van Zeus, de zetel van zijn verstand. Hephaestus kloofde Zeus’ hoofd met een bijlslag, waarop Pallas Athene in volle wapenrusting tevoorschijn trad.

Moed en strijdvaardigheid

Flexibiliteit tonen en ons niet verschuilen achter procedures, dat vergt een beetje moed en daar maken wij ons dagelijks hard voor.

In de karakterbeschrijving van Athene komen moed en strijdvaardigheid nog veel nadrukkelijker naar voren. Een krijgshaftige jonkvrouw, godin van de oorlog, die de dappere, geordende strijd steunde ter verdediging van vaderland en recht. Ze ging voorop in het gevecht en schonk de zege.

Recht en wet

Na oorlog te hebben doorstaan en zege te hebben gevierd, komt welvaart en vrede: kunst, wetenschap en het vrouwelijk handwerk waren Athena erg dierbaar. Eigenlijk was ze de schenkster van zo’n beetje alles wat de vredige beschaafde maatschappij kenmerkt. Daarbij hoorde natuurlijk ook het handhaven van recht en wet. Daarnaast was ze beschermster van uiteenlopende beschaafde activiteiten die bijdroegen aan de productiviteit van het volk.

Eerlijkheid ten opzichte van recht en wet zijn bij ons leidend. Onze onafhankelijke positie en werkwijze bewaken we daarom goed. Dit wordt ook continue getoetst door het Comité voor Onafhankelijkheid (CvO).

Wij staan graag voor u klaar


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
Onze mensen