ISO 9001 beschrijft wat er nodig is aan managementtechnieken om te zorgen dat een organisatie kan voldoen aan de wensen en eisen van de klant.

ISO 9001

Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS, quality management system) van een organisatie. Hiervoor zijn gedocumenteerde procedures vereist, die zijn gericht op continue verbetering. Bij deze norm wordt dus uitgegaan van procesbenadering.

ISO 9001 beschrijft wat er nodig is aan managementtechnieken om te zorgen dat een organisatie kan voldoen aan de wensen en eisen van de klant. Denk bijvoorbeeld aan: leveranciersmanagement, personeelsmanagement, leiderschap en beleid.

Met de implementatie van ISO 9001 leert een organisatie in processen te denken en procedures te borgen. Andere verdiepende procesgerichte normen zijn daarna relatief eenvoudig te implementeren op basis van bestaande processen.

ISO 9001:2015

Vanuit de internationale organisatie ISO worden normen periodiek geëvalueerd. Daarbij worden doorgaans aanpassingen doorgevoerd van verduidelijking tot herziening van de norm. Na aanpassing is de oude versie nog 3 jaar geldig. Wel kan vanaf de invoering worden overgestapt en volgens de nieuwe normversie worden gecertificeerd.
Op 15 september 2015 is de opvolger van ISO 9001:2008 gepubliceerd. In dit geval zijn de wijzigingen relatief groot.

Na 15 september 2018 zijn certificaten op basis van de 2008 versie niet meer geldig. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, moeten corresponderen met het einde van de 3-jaars overgangstermijn.

Opsommend zijn er de volgende mogelijkheden:
Vanaf 15 september 2015 is certificeren volgens ISO 9001:2015 mogelijk;
Vanaf 15 september 2015 tot 1 maart 2017 is certificeren mogelijk volgens ISO 9001:2008 of ISO 9001:2015;
Vanaf 1 maart 2017 zijn nieuwe en her-certificeringen alleen mogelijk volgens ISO 9001:2015;
Vanaf 15 september 2018 zijn alle lopende en nieuwe certificeringen enkel mogelijk volgens ISO 9001:2015

Lees meer over de ontwikkelingen rondom ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Offerte aanvragen

Wij staan altijd voor u klaar

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
ONZE MENsen