Met VCA* worden dienstverlenende bedrijven getoetst op hun veiligheidsbeheerssysteem.

VCA*

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Deze norm is gericht op veiliger werken en het verminderen van het aantal ongevallen. Met de checklist, eigenlijk een veelzijdig programma, worden dienstverlenende bedrijven getoetst op hun veiligheidbeheerssysteem.

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

VCA**
Veiligheid Checklist Aannemers** bestaat specifiek voor hoofdaannemers.

VCA Petrochemie
Veiligheid Checklist Aannemers in de Petrochemie is bedoeld voor bedrijven waar werkzaamheden worden verricht aan (petro-) chemische installaties.

Nieuwe VCA 2017/06

Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1.
U kunt de checklist aanschaffen via de beheerder van SSVV (beheerder van het VCA-schema).

De VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Wat wordt er anders?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, zijn het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
De positie van de zzp’er is binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5.  VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

 

Overgang naar de nieuwe VCA 2017/6.0

 

 

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. De volgende overgangsregeling is van kracht:

› Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie (2 oktober 2021) moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

› Vanaf drie maanden na publicatie (2 juli 2018) moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.

› Tot drie maanden na publicatie (2 juli 2018) kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie (2 oktober 2018) plaatsvindt.

› Voor buitenlandcertificaten 1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden (2 oktober 2019) na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

 

Offerte aanvragen

Wij staan altijd voor u klaar

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
ONZE MENsen