Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid. Deze norm specificeert eisen voor een arbo- managementsysteem.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is de Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid. Deze norm specificeert eisen voor een arbo- managementsysteem.

Wanneer een bedrijf werkt volgens OHSAS 18001, is er sprake van procesmatige aandacht en continue verbetering omtrent arbeidsomstandigheden, de gezondheid en de veiligheid van medewerkers.

Met een arbomanagementsysteem worden specifieke risico’s geïdentificeerd en verminderd. Deze risico’s hebben betrekking op de veiligheid van medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer zij werken met machines, onder fysische omstandigheden, of te maken hebben met bepaalde fysieke of psychosociale belasting.

OHSAS 18001 is als het ware een verdieping van ISO 9001 op het specifieke onderwerp veiligheid.

Met de implementatie van ISO 9001 leert een organisatie in processen te denken en procedures te borgen. Andere verdiepende procesgerichte normen zijn daarna relatief eenvoudig te implementeren op basis van bestaande processen.

EBN Certification is niet geaccrediteerd voor OHSAS 18001 en voert de audits derhalve zonder accreditatie uit.

 

Offerte aanvragen

Wij staan altijd voor u klaar

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
ONZE MENsen