Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid. Deze norm specificeert eisen voor een arbo- managementsysteem.

OHSAS 18001 | ISO 45001

OHSAS 18001 is de Internationale norm voor Veiligheidszorg- en (beroeps) gezondheid. Deze norm specificeert eisen voor een arbo- managementsysteem.

Wanneer een bedrijf werkt volgens OHSAS 18001, is er sprake van procesmatige aandacht en continue verbetering omtrent arbeidsomstandigheden, de gezondheid en de veiligheid van medewerkers.

Met een arbomanagementsysteem worden specifieke risico’s geïdentificeerd en verminderd. Deze risico’s hebben betrekking op de veiligheid van medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer zij werken met machines, onder fysische omstandigheden, of te maken hebben met bepaalde fysieke of psychosociale belasting.

OHSAS 18001 is als het ware een verdieping van ISO 9001 op het specifieke onderwerp veiligheid.

Met de implementatie van ISO 9001 leert een organisatie in processen te denken en procedures te borgen. Andere verdiepende procesgerichte normen zijn daarna relatief eenvoudig te implementeren op basis van bestaande processen.

 

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. Inmiddels wordt hierdoor per februari 2018 de definitieve versie van de ISO 45001 verwacht als opvolger/vervanger van OHSAS 18001.

De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven:
Verschillen op basis HLS:
 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding
 • Risico’s én kansen
 • Communicatie op basis behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures
De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor arbomanagement:
 • Begrip ‘worker’
 • Leiderschap (accountability, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. arbomanagement
 • Persons working under the control of the organzation
 • Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften

 

EBN Certification is niet geaccrediteerd voor OHSAS 18001 | ISO 45001 en voert de audits derhalve zonder accreditatie uit.

 

 

 

Offerte aanvragen

Wij staan altijd voor u klaar

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
ONZE MENsen