Nieuwe VCA 2017/6.0 beschikbaar!

Nieuwe VCA-checklist beschikbaar

Datum: 04-04-2018

Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1.
U kunt de checklist aanschaffen via de beheerder van SSVV (beheerder van het VCA-schema).

De VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Wat wordt er anders?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, zijn het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
De positie van de zzp’er is binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5.  VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

 

Overgang naar de nieuwe VCA 2017/6.0

 

 

 

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. De volgende overgangsregeling is van kracht:

› Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie (2 oktober 2021) moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

› Vanaf drie maanden na publicatie (2 juli 2018) moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.

› Tot drie maanden na publicatie (2 juli 2018) kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie (2 oktober 2018) plaatsvindt.

› Voor buitenlandcertificaten 1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden (2 oktober 2019) na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

Wij staan graag voor u klaar


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
Onze mensen