Kwalitatieve standaard voor restauratiewerkzaamheden

ERB BRL 3000

Het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden is een vak apart. Bouwbedrijven die laten toetsen en certificeren tegen de BRL 3000 ERB laten zien dat er voldoende kennis en ervaring in huis is om monumentale objecten te onderhouden en restaureren. Gelukkig zien ook opdrachtgevers en overheden steeds vaker dat restauratiewerkzaamheden een specialisatie is en stellen zij eisen aan het restauratiebedrijf in de vorm van certificering tegen deze BRL 3000 ERB.  De BRL 3000 ERB is ontwikkeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

Om gecertificeerd te worden wordt u getoetst aan eisen van onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie. Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. De werking van de BRL 3000 ERB strekt zich uit over alle door overheden geregistreerde monumenten en betreft een tweetal deelgebieden: algemeen werkend en waterbouwkundig.

Algemeen werkende restauratiebouwbedrijven zijn bedrijven die de onderstaande werkzaamheden uitvoeren:

  • bouwkundig timmerwerk;
  • dakwerk en dakdekkerswerk;
  • interieur- en afbouwwerk;
  • afwerking van interieurs;
  • ornamenteel werk exterieur;
  • het inschakelen van onderaannemers / specialisten op alle hier uitgesloten werkterreinen.
Offerte aanvragen

Wij staan altijd voor u klaar

Bel ons gerust

010 – 441 20 18
ONZE MENsen